Referanser

"Har utvilsomt fått en lettere hverdag"
Tor Jakob Solberg

"Gode erfaringer med plastplater fra Bergerud Gård"
Tor Bruland og Helen Hellestveit

"Sparer masse tid på vask og renhold"
Børre og Aud Tverberg